Products

Đèn báo, loại vuông AL6Q-P4 Đèn báo, loại vuông AL6Q-P4 Đèn báo, loại vuông AL6Q-P4
- Loại: Đèn báo, loại vuông
- Điện áp: Tùy theo mã
- Hình dạng: Vuông
- Màu sắc: Theo mã trên bảng màu
- Nhiệt độ hoạt động: -25°C đến 50°C (không đóng băng)
- Cấp bảo vệ: IP65
- Xuất xứ: Idec - Japan
 
AL6Q-P4 IDEC Quantity: 0 Cái

 •  
 

Đèn báo, loại vuông AL6Q-P4

 • Product code: AL6Q-P4
 • Price: Contact
 • Đèn báo, loại vuông AL6Q-P4
  - Loại: Đèn báo, loại vuông
  - Điện áp: Tùy theo mã
  - Hình dạng: Vuông
  - Màu sắc: Theo mã trên bảng màu
  - Nhiệt độ hoạt động: -25°C đến 50°C (không đóng băng)
  - Cấp bảo vệ: IP65
  - Xuất xứ: Idec - Japan
   

Đèn báo, loại vuông AL6Q-P4
Đèn báo loại vuông Mã hàng Mô tả Đơn giá (VNĐ)
 
AL6Q-P4 (G, R, Y, W)C 24 V DC  56,650
AL6Q-P4SC 24 V DC  63,250
- Loại: Đèn báo, loại vuông
- Điện áp: Tùy theo mã
- Hình dạng: Vuông
- Màu sắc: Theo mã trên bảng màu
- Nhiệt độ hoạt động: -25°C đến 50°C (không đóng băng)
- Cấp bảo vệ: IP65
- Xuất xứ: Idec - Japan
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second