Products

Nút nhấn có đèn, loại vuông AL6Q-M14, AL6Q-M24, AL6Q-A14, AL6Q-A24 Nút nhấn có đèn, loại vuông AL6Q-M14, AL6Q-M24, AL6Q-A14, AL6Q-A24 Nút nhấn có đèn, loại vuông AL6Q-M14, AL6Q-M24, AL6Q-A14, AL6Q-A24
- Loại: Nút nhấn có đèn, loại vuông
- Điện áp: Tùy theo mã
- Hình dạng: Vuông
- Màu sắc: Theo mã trên bảng màu
- Nhiệt độ hoạt động: -25°C đến 50°C (không đóng băng)
- Cấp bảo vệ: IP65
- Xuất xứ: Idec - Japan
 
AL6Q-M14, AL6Q-M24, AL6Q-A14, AL6Q-A24 IDEC Quantity: 0 Cái

 •  
 

Nút nhấn có đèn, loại vuông AL6Q-M14, AL6Q-M24, AL6Q-A14, AL6Q-A24

 • Product code: AL6Q-M14, AL6Q-M24, AL6Q-A14, AL6Q-A24
 • Price: Contact
 • Nút nhấn có đèn, loại vuông AL6Q-M14, AL6Q-M24, AL6Q-A14, AL6Q-A24
  - Loại: Nút nhấn có đèn, loại vuông
  - Điện áp: Tùy theo mã
  - Hình dạng: Vuông
  - Màu sắc: Theo mã trên bảng màu
  - Nhiệt độ hoạt động: -25°C đến 50°C (không đóng băng)
  - Cấp bảo vệ: IP65
  - Xuất xứ: Idec - Japan
   

Nút nhấn có đèn, loại vuông AL6Q-M14, AL6Q-M24, AL6Q-A14, AL6Q-A24
Nút nhấn có đèn, loại vuông Mã hàng Mô tả Đơn giá (VNĐ)
  AL6Q-M14 (G, R, Y, W)C SPDT, nhấn nhả  75,900
AL6Q-M14SC SPDT, nhấn nhả  83,600
AL6Q-M24 (G, R, Y, W)C DPDT, nhấn nhả  104,500
AL6Q-M24SC DPDT, nhấn nhả  114,400
AL6Q-A14 ( R, Y, W)C SPDT, nhấn giữ  103,950
AL6Q-A14 (G, S)C SPDT, nhấn giữ  115,500
AL6Q-A24 (R, Y, W)C DPDT, nhấn giữ  111,100
AL6Q-A24 (G, S)C DPDT, nhấn giữ  122,650
- Loại: Nút nhấn có đèn, loại vuông
- Điện áp: Tùy theo mã
- Hình dạng: Vuông
- Màu sắc: Theo mã trên bảng màu
- Nhiệt độ hoạt động: -25°C đến 50°C (không đóng băng)
- Cấp bảo vệ: IP65
- Xuất xứ: Idec - Japan
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second