Products

Encoder E6A2-CS3C 200P/R 2M Encoder E6A2-CS3C 200P/R 2M Omron là một trong những thương hiệu rất nối tiếng của Nhật Bản với nhiều sản phẩm trong lĩnh vực y tế và công nghiệp. Trong lĩnh vực tự động hóa thì Omron cũng có nhiều sản phẩm nổi bật như biến tần, servo, PLC, HMI và phần mềm scada. Một trong những sản phẩm nổi bật của Omron trong lĩnh vực này đó chính là Encoder, được sử dụng rất phổ biến trong nhiều ứng dụng và máy móc, dây chuyền trong nhà máy. E6A2-CS3C 200P/R 2M OMRON Quantity: 1 Cái

  •  
 

Encoder E6A2-CS3C 200P/R 2M

  • Product code: E6A2-CS3C 200P/R 2M
  • Price: Contact
  • Omron là một trong những thương hiệu rất nối tiếng của Nhật Bản với nhiều sản phẩm trong lĩnh vực y tế và công nghiệp. Trong lĩnh vực tự động hóa thì Omron cũng có nhiều sản phẩm nổi bật như biến tần, servo, PLC, HMI và phần mềm scada. Một trong những sản phẩm nổi bật của Omron trong lĩnh vực này đó chính là Encoder, được sử dụng rất phổ biến trong nhiều ứng dụng và máy móc, dây chuyền trong nhà máy.

Model Incremental encoder
Size encoder 25 mm
Số xung 200
Signal outputs A
Đường kính trục 4 mm
Nguồn Cấp 5 to 12 VDC
Output type NPN Collector hở
Connection method Cable
Cable length 2 m

Products in this Category

PLC CP1H-X40DR-D

Price: Contact

PLC CJ2M

Price: Contact

Màn hình HMI NB3Q-TW00B

Price: Contact

Màn hình HMI NB3Q-TW01B

Price: Contact

 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second