Products

ACB 4P Fuji Electric ACB 4P Fuji Electric ACB Fuji Electric là máy cắt không khí, ngoài nhiệm vụ đóng cắt dòng điện phụ tải, có chức năng cắt dòng điện trong mạch khi có sự cố như ngắn mạch để bảo vệ các phần tử hệ thống điện. FJ000126 FUJI ELECTRIC Quantity: 1 Cái

  •  
 

ACB 4P Fuji Electric

  • Product code: FJ000126
  • Price: Contact
  • ACB Fuji Electric là máy cắt không khí, ngoài nhiệm vụ đóng cắt dòng điện phụ tải, có chức năng cắt dòng điện trong mạch khi có sự cố như ngắn mạch để bảo vệ các phần tử hệ thống điện.

ACB Dòng định mức (A) Dòng ngắn mạch (kA) Mã hàng  Đơn giá (VNĐ) 
ACB 4P, loại cố định
  630A 65kA BT3-1600P/40630E  122,435,000 
800A BT3-1600P/40800E  122,435,000 
1000A BT3-1600P/41000E  128,724,000 
1250A BT3-1600P/41250E  70,612,000 
1600A BT3-1600P/41600E  79,072,000 
2000A BT3-2500P/42000E  82,815,000 
2500A BT3-2500P/42500E  99,062,000 
3200A 85kA BT3-4000P/43200E  120,828,000 
4000A BT3-4000P/44000E  239,435,000 
5000A 100kA BT3-6300P/45000E  374,009,000 
6300A BT3-6300P/46300E  409,759,000 

Products in this Category

MCCB dòng cắt tiêu chuẩn

Price: Contact

MCCB loại kinh tế

Price: Contact

ACB Fuji Electric

Price: Contact

 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second