Products

MCCB dòng cắt tiêu chuẩn MCCB dòng cắt tiêu chuẩn MCCB Fuji: BW32SAG 
MCCB Fuji : 3 Cực
Dòng Điện Định Mức : 30A
Dòng Cắt(kA) : Icu:2.5kA
MCCB Fuji là loại CB dạng khối
Frame MCCB Fuji: 32
Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)
FJ000128 FUJI ELECTRIC Quantity: 1 Cái

 •  
 

MCCB dòng cắt tiêu chuẩn

 • Product code: FJ000128
 • Price: Contact
 • MCCB Fuji: BW32SAG 
  MCCB Fuji : 3 Cực
  Dòng Điện Định Mức : 30A
  Dòng Cắt(kA) : Icu:2.5kA
  MCCB Fuji là loại CB dạng khối
  Frame MCCB Fuji: 32
  Điện Áp Định Mức(V) : (Ue)380VAC
  Frequency (Hz) : 50Hz / 60Hz (tần số định mức)

MCCB+A16:I33 Số cực Dòng cắt ngắn mạch tại AC400V (kA) Dòng định mức (A) Mã hàng Kích thước (mm) Đơn giá (VNĐ)
Dài Rộng Cao
MCCB dòng cắt tiêu chuẩn
  2 5 5, 10, 15, 20, 32 BW32SAG-2P 100 50 60 664,000
2 5 40, 50 BW50EAG-2P 709,000
2 10 40, 50 BW50SAG-2P 743,000
3 2.5 5, 10, 15, 20, 32 BW32SAG-3P 100 75 60 904,000
3 7.5 40, 50 BW50SAG-3P 1,112,000
3 7.5 60, 63 BW63SAG-3P 1,134,000
3 30 60,75,100 BW103S0 130 75 60 1,950,000
3 30 100, 125 BW125JAG-3P 155 90 68 2,294,000
3 36 100, 125 BW125S AG-3P 3,837,000
3 36 150, 160 BW163S0 165 105 60 4,429,000
3 36 175, 200, 225, 250 BW253S0 5,314,000
3 30 300, 350, 400 BW400EAG-3P 257 140 103 6,334,000
3 36 300, 350, 400 BW400SAG-3P 8,339,000
3 50 500, 600, 630 BW630RAG-3P 275 210 103 14,976,000
3 50 700, 800 BW800RAG-3P 20,322,000

Products in this Category

MCCB loại kinh tế

Price: Contact

ACB 4P Fuji Electric

Price: Contact

ACB Fuji Electric

Price: Contact

 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second