Products

Biến dòng loại vuông Taiwan Meters Biến dòng loại vuông Taiwan Meters

Taiwan Meters Plant là nhà sản xuất thiết bị điện hàng đầu với hơn 30 năm kinh nghiệm tại Đài Loan. Được chứng nhận UL bởi Underwriter Laboratory Inc. Chicago, U.S.A. Chứng nhận ISO 9001 bởi The TUV Rheinland/Berlin-Brandenburg Group of Companies. Ngoài ra còn có chứng nhận “ROHS” bởi SGS Taiwan Ltd.

Taiwan Meters Plant đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế với giá thành cạnh tranh nhất.

FJ000119 TAIWAN METERS Quantity: 1 Cái

  •  
 

Biến dòng loại vuông Taiwan Meters

  • Product code: FJ000119
  • Price: Contact
  • Taiwan Meters Plant là nhà sản xuất thiết bị điện hàng đầu với hơn 30 năm kinh nghiệm tại Đài Loan. Được chứng nhận UL bởi Underwriter Laboratory Inc. Chicago, U.S.A. Chứng nhận ISO 9001 bởi The TUV Rheinland/Berlin-Brandenburg Group of Companies. Ngoài ra còn có chứng nhận “ROHS” bởi SGS Taiwan Ltd.

    Taiwan Meters Plant đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế với giá thành cạnh tranh nhất.


Biến dòng loại vuông Mã hàng Mô tả sản phẩm Đơn giá (VNĐ)
           
     
 
   
 
     
MFO-30 50/5A 2VA, Class 1, kích thước 30 x 10mm          106,150
MFO-30 60/5A 2VA, Class 1, kích thước 30 x 10mm          106,150
MFO-30 75/5A 2.5VA, Class 1, kích thước 30 x 10mm          106,150
MFO-30 100/5A 2.5VA, Class 1, kích thước 30 x 10mm          106,150
MFO-30 125/5A 2.5VA, Class 1, kích thước 30 x 10mm          106,150
MFO-30 150/5A 3VA, Class 1, kích thước 30 x 10mm          106,150
MFO-30 200/5A 5VA, Class 1, kích thước 30 x 10mm          106,150
MFO-40 250/5A 3VA, Class 1, kích thước 40 x 10mm          106,150
MFO-40 300/5A 5VA, Class 1, kích thước 40 x 10mm          108,350
MFO-40 400/5A 5VA, Class 1, kích thước 40 x 10mm          114,950
MFO-40 500/5A 5VA, Class 1, kích thước 40 x 10mm          130,350
MFO-40 600/5A 5VA, Class 1, kích thước 40 x 10mm          149,050
MFO-60 600/5A 7.5VA, Class 1, kích thước 60 x 20mm          169,400
MFO-60 800/5A 7.5VA, Class 1, kích thước 60 x 20mm          174,900
MFO-100 1000/5A 10VA, Class 1, kích thước 100 x 10mm          260,700
MFO-100 1200/5A 10VA, Class 1, kích thước 100 x 10mm          267,850
MFO-100 1250/5A 10VA, Class 1, kích thước 100 x 10mm          273,900
MFO-100 1500/5A 10VA, Class 1, kích thước 100 x 10mm          290,400
MFO-100 1600/5A 10VA, Class 1, kích thước 100 x 10mm          299,750
MFO-100 2000/5A 10VA, Class 1, kích thước 100 x 10mm          361,350
MFO-100 2500/5A 10VA, Class 1, kích thước 100 x 10mm          387,200
MFO-100 3000/5A 10VA, Class 1, kích thước 100 x 10mm          411,400
MFO-130 3500/5A 15VA, Class 1, kích thước 110 x 70mm          640,200
MFO-130 4000/5A 15VA, Class 1, kích thước 110 x 70mm          745,250
MFO-130 5000/5A 15VA, Class 1, kích thước 110 x 70mm          818,950

Products in this Category

Đồng hồ Taiwan Meters

Price: Contact

 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second