Products

Đồng hồ Taiwan Meters Đồng hồ Taiwan Meters

Taiwan Meters Plant là nhà sản xuất thiết bị điện hàng đầu với hơn 30 năm kinh nghiệm tại Đài Loan. Được chứng nhận UL bởi Underwriter Laboratory Inc. Chicago, U.S.A. Chứng nhận ISO 9001 bởi The TUV Rheinland/Berlin-Brandenburg Group of Companies. Ngoài ra còn có chứng nhận “ROHS” bởi SGS Taiwan Ltd.

Taiwan Meters Plant đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế với giá thành cạnh tranh nhất.

FJ000118 TAIWAN METERS Quantity: 1 Cái

  •  
 

Đồng hồ Taiwan Meters

  • Product code: FJ000118
  • Price: Contact
  • Taiwan Meters Plant là nhà sản xuất thiết bị điện hàng đầu với hơn 30 năm kinh nghiệm tại Đài Loan. Được chứng nhận UL bởi Underwriter Laboratory Inc. Chicago, U.S.A. Chứng nhận ISO 9001 bởi The TUV Rheinland/Berlin-Brandenburg Group of Companies. Ngoài ra còn có chứng nhận “ROHS” bởi SGS Taiwan Ltd.

    Taiwan Meters Plant đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế với giá thành cạnh tranh nhất.


Đồng hồ Mã hàng Mô tả sản phẩm Đơn giá (VNĐ)
     
   
 
     
BE 96x96 Đồng hồ Ampe 5/5A - 5000/5A AC 121000
BE 96x96 Đồng hồ Ampe 5A - 50A AC 121000
BE 96x96 Đồng hồ Volt 300V - 500V AC 124300
BE 96x96 Đồng hồ đo Hz 45Hz - 65Hz 220V 391050
BE 96x96 Đồng hồ đo Cosφ 524150
BE 72x72 Đồng hồ Ampe 5/5A - 4000/5A AC 121000
BE 72x72 Đồng hồ Ampe 5A - 30A AC 121000
BE 72x72 Đồng hồ Volt 300V - 500V AC 124300
BE 72x72 Đồng hồ đo Hz 45Hz - 65Hz 220V 391050
BE 72x72 Đồng hồ đo Cosφ 524150
       
   
     
 
48x60 Chuyển mạch Ampe, 4 vị trí, 3P4W 147950
48x60 Chuyển mạch Volt, 7 vị trí, 3P4W 147950
64x80 Chuyển mạch Ampe, 4 vị trí, 3P4W 147950
64x80 Chuyển mạch Volt, 7 vị trí, 3P4W 147950

Products in this Category

 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second